Vad gör en bra SEO konsult!

I samarbete med – Marknadschef, Content Writer, Webbdesigners, Webbutvecklare och IT-tekniker

1. En gång i kvartal, 2 ggr per år eller bara 1 gång per år utifrån behov.
Få information om företagets mål i större context. Man ges en helhetsbild. Utifrån det tittar SEO-konsulten från sitt håll på vilka områden som kan utvecklas. Förslag ges på vart man kan ta fram SEO projekt som matchar de mål företaget har. Sedan beslutas tillsammans strategiskt vad man börjar att implementera.

2. Följa upp genomförandet av SEO delprojekten med teamet
SEO konsulten tar fram sökordsanalys till Content Writer som skriver text till undersidorna mot de sökord man vill synas på. Beroende på hur webbplatsen ser ut skapar man också nya landningssidor i samarbete med webbutvecklare och designers. Man kan också i kombination med det driva kampanj på sociala kanaler och rikta trafik från blogg, FB, Instagram, twitter m.m. och länka in till strategiska sidor på webbplatsen inom ämnet. Här samarbetar man också med fördel i SEM – kampanjer.

3. Veckovis / månadsvis, hela tiden iterera om och om igen.

3.1 – Tekniskt
Skanna av sidan och identifiera fel som uppstår med jämna mellanrum och i samarbete med IT-tekniker och webbutvecklare åtgärda eventuella problem. Ser över url-strukturen. Listar redirecter på 404:sidor. Följa upp att inte robots-fil och sitemap slutar fungera. Se till att webbplatsen kan indexeras av sökmotorer. Att viktiga sidor inte blockeras. Att hastigheten på sidladdningar inte försämras. Att webbserver är rätt konfigurerad mot SSL certifikatet (HTTPS). Se över den interna länk-strukturen och anpassa flödet mot de viktigaste sidorna.
I ett helt nytt projekt börjar man med denna punkten parallellt med punkt 1.

3.2 – Innehåll
Följa upp delprojekten mot de utvalda orden/fraserna. Titta på konkurrenter, jämföra. Analysera sökbeteende. Bygga ut sökord och fraser inom området på textinnehåll genom ytterligare sökordsanalys. Samarbeta med Content Writers och uppdatera så man bygger in alla nya ord och fraser i texterna på webbsidan. Hela tiden jämföra titlar och metabeskrivningar med konkurrenter och modifiera om det behövs. Rensa duplicerat innehåll om det uppstår.

3.3 Länkprofil till webbplatsen
Ha koll på att olika typer av länkar byggs på. Både från Sociala kanaler, bloggar, forum och bransch-portaler. Ser till att plocka bort eventuella skadliga länkar (anmäla en disawov lista till Google) Jämföra med konkurrenters länkprofil för att hitta nya bra backlinks.

4. Varje månad rapportera och ge förslag hur man kan utveckla framåt om det behövs.
Ta fram rapport på hur resultaten ser ut. Positioner, konvertering, synlighet och läget tekniskt samt utvecklingsförslag