SEO tips & Trender – Sökmotoroptimering 2018

I din SEO strategi inför 2018 behöver du planera runt följande…

Röst sökning
Röstsökning har ju varit aktivt ett tag redan. Men hur anpassar man en webbsida bra för röstsökning. Denna funktionen används mer och mer i takt med att mobilanvändarna ökar. Speciellt den yngre generationen använder sig av röstsökningar. Identifiera hur din målgrupps beteende ser ut och vilken typ av information de söker. Skapa content som enkelt svarar på det som efterfrågas.

 

UX ingår i framtidens SEO
Google vill ge folk resultat som inte bara är relevant utan även bra kvalitetsmässigt i utseende. Det ska vara en snygg städad hemsida, lätt att navigera. Tydlig och strukturerad. Var noga med webblatsens UX. Lika noga som du planerar en fysisk butik. Lika noga ska du vara med hur du strukturerar och bygger din digitala synlighet. I takt med att RankBrain utvecklas som baseras på Artificiell Intelligens så har området för SEO ökat till att omfatta fler och fler digitala områden. Google tittar inte bara på enskilda sökord och backlinks längre. Det är helheten som räknas sammantaget för din webbplats.

 

Lokal, nationell eller internationell SEO optimering
Google “near me” sökningar har 2 dubblats det sista året. Beroende vart man vill synas behöver man optimera på olika vis. Här kan man använda sig av Google maps, sociala kanaler m.m. Sökningarna idag baseras på platsen som din IP är registrerad och visar främst resultat baserat lokalt för IP numret. Det gör att det blivit svårare att optimera nationellt och internationellt om man inte har ett väldigt stort känt varumärke. Speciellt på breda populära sökord. Man behöver jobba med viktiga ortsnamn som kombination. Viktigt att ha en bra strategi beroende på hur man vill att företagsnamnet ska synas.

 

Bildsök
Speciellt när det gäller e-handel är det viktigt att bilderna indexeras och hittas i bildsök. Många som söker på olika produkter och snabbt vill hitta vad de är ute efter söker genom bilderna. Därför behöver man se över rutinderna när man lägger in bilder. Skriva in en “alt text” som beskriver vad bilden handlar om och se till att bilderna indexeras genom att finnas med som media i sitemap och att de inte blockeras av robotsfilen.

 

Sociala kanaler. Pinterest, Youtube, twitter, FB, LinkedIn, Instagram, Snapchat m. fler
Det finns en korrelation mellan engagemang i olika sociala kanaler och positionering på relaterade sökord och fraser. Genom att vara aktiv i passande kanaler för din verksamhet noterar Google olika aktivitet runt ditt varumärke. Om det är många som engagerar sig i det som delas på lokal basis eller nationell basis. Här behöver man tänka till så man ger Google rätt signaler. Fördelen här är att man också kan se vilket innehåll målgruppen gillar. Vad är de intresserade av. Här är ett gyllene tillfälle att hitta en bra grund och ideer till vilket innehåll som man behöver skapa och ha på sin hemsida.

Genom att använda de sociala kanalerna rätt kan du sprida ditt innehåll och blogginnehåll och skapa interaktioner med kunder och potentiella kunder. Från kanalerna länka tillbaka till relevant innehåll på webbplatsen. Du bygger på ditt varumärke och driver samtidigt in trafik till webbplatsen i kombination med din kampanjplan. Här behöver du jobba parallellt med informativa engagerande inlägg som ger mervärde och annonsering. Denna artikeln beskriver på ett bra sätt hur man kan tänka runt olika sociala kanaler. https://www.searchenginejournal.com/social-media-seo/196185/

 

Speed/laddning av sida
Det första intrycket som en besökare till er webbplats får är laddningstiden. Låt inte din besökare sitta och vänta på att dina sidor ska laddas innan de blir synliga. Du har 1-3 sekunder på dig. Sedan går din potentiella besökare oftast vidare till konkurrents sida istället.

Sidladdningen har också en direkt påverkan på hur du rankas i sökresultatet. Det är därför som Google tagit fram AMP sidor. Eftersom kravställare oftast inte har sidladdningen som ett krav så har heller inte webbutvecklare prioriterat att jobba med speeden på webbplatser. Istället har det fokuserats på krävande funktioner och scripts. Det har heller inte fokuserats på att ha ett bra system för att hålla bildfilers storlekar små. Sammanlagt kan vissa sidor bli riktigt långsamma. Det gör att en besökare lämnar webbplatsen direkt.

I servern där din webbsida finns. Kolla upp att du har https. Stöd för http2. Nya quic som går över SPDY (UDP) är i framtågande som ytterligare speedar upp laddningen mellan server och klient. Google själva har implementerat detta och kör det aktivt över sina servrar. Jag hoppas se fler och fler webbservrar under 2018 som uppgraderar och får stöd för detta sätt att skicka och ta emot data.

 

AMP sidor
Alla har inte alltid snabb uppkoppling. Nu börjar även trafiken på Internet ske mer och mer genom mobila plattformar där man oftare hamnar i situationer med långsam uppkoppling. Som svar på att webbsidor blir mer och mer komplexa och mer tidskrävande att ladda när man besöker webbplatser, försöker Google tvinga utvecklare att tänka mer på speeden genom dessa AMP-sidor. En AMP-sida består av förenklad programmeringskod så att sidorna ska bli flera gånger snabbare att ladda. Till sist angående AMP-sidor, de är inte sidor anpassade för mobilefirst. AMP sidor är speedanpassade sidor i första hand. Så om du skapar en webbsida som är snabbare än en AMP-sida har du stor potential att komma före AMP-sidan i positioner.

 

Mobile first
Att bara göra din webbplats responsiv är inte att mobilanpassa din webbplats. Här behöver du tänka på speed, att UX fungerar vettigt i mobilvy. Att knappar inte är för små eller sitter för tätt. Att innehållet är lätt att läsa.

 

HTTP till HTTPS
Har du inte bytt från http till https är det hög tid att få det gjort. Det kommer definitivt påverka din möjlighet till positionering.

 

AI – Artificiell Intelligence/Machine learning. Googles RankBrain tar över.
RankBrain bearbetar data från Hummingbird. Hummingbird i sin tur samlar data från Pandan, Penguin, Payday, Pigeon, Pirate, PageRank och Top Heavy. Nedan ser du snabb beskrivning.

 • Pandan hanterar webbplatsers innehåll. Att den är relevant och bra innehållsmässigt. Att webblatsen inte har en massa dubbelt innehåll på sidorna. Eller att innehållet är tunnt.
  .
 • Penguin graderar och går igenom webbplatsens länkstruktur. Hur ser ankartexter ut? Hur ser webbplatserna ut som länkarna kommer ifrån. Kvalité och relevans.
  .
 • Payday graderar hur spammiga webbsidor är i mängden reklam.
  .
 • Pigeon graderar det lokala söket på webbsidor. Hur dominant är din webbplats gentemot andra inom ditt område lokalt eller nationellt. Hur starkt är ditt varumärke.
  .
 • Pirate kollar igenom och graderar content/text. Copyrightslagar att det som används i content/text inte är kopierat från andra.
  .
 • PageRank tittar över hur kvalitèten på länkar runt din webbplats ser ut. Är de spammiga. Köpta. Kommer de från gästbloggare. PageRank och Penguin går ihop en hel del.
  .
 • Top Heavy degraderar sidor med för mycket reklam och popups. Hänger ihop en del med Payday.

 

Utifrån detta måste man börja tänka på helheten när man optimerar och tänka långsiktigt. Alla bitar tillsammans skapar en bra grund för att lyckas så bra som möjligt med sin sökmotoroptimering.

 

Sitelinks Search Box, Knowledge Graph, Answer boxes genom  structured data (Schema.org)
Med hjälp av uppmärkning på dina webbsidor hjälper man Google vilken ordning som information ska läsas och typ av information. Detta kom till för att de äldre webbplatserna använde sig av HTML och XHTML som inte innehåller semantiska element. Google behövde skapa ett system för att kunna läsa av webbsidans information rätt. På senare år har HTML5 utvecklats och har i sig själv bra semantiska element som talar om för Google vilken typ av information som ligger i respektive element.

Se över hur detta fungerar på din webbplats. Om strukturerad data är aktiverat alternativt att sidan är rätt gjort i HTML5. Gör testrenderingar och studera kodningen av sidorna om du har möjlighet. Genom att ha koll på hur dina sidor renderas har du större möjlighet att få din webbsida att visas i ett “Featured Snippet” en infobox eller med ytterligare ett annat namn “rich Snippet” överst i sökresultatet.

 

Content – Kvalité och relevans blir viktigare än textens längd och antalet ord.
Här behöver man tänka till och utifrån ett fokusord skapa en sökordsgrupp som man sedan använder för att skriva om ett ämne runt fokusordet. Få idag söker bara med ett ord. Longtails, sökfraser har tagit över. Denna länken har intressant statistik att ta del av.  https://www.hubspot.com/marketing-statistics

Utifrån hur sökbeteende utvecklas hos din målgrupp måste man anpassa hur man formar innehållet på sin webbplats. Vad söker de, information, vill de köpa? eller bara skapa kontakt?

Just nu pågår en klappjakt och många skriver längre och längre texter. Under 2018 är det kanske dags då man även ska anpassa för mobil att man rensar i sitt innehåll och skriver kortare texter som är mer relevant och bättre kvalité. Folk drunknar i information idag och orkar inte läsa all text. Här kommer mikrobloggande att ta fart på ett annat vis.

 

Engagemang / Varumärke (Brand)
Att bygga varumärke och skapa trafik samt engagemang blir mer och mer viktigt. Skapa en enhetlig grafisk profil oavsett vart i den digitala resan man befinner sig. Som företag är det viktigt att synas lokalt, nationellt eller internationellt genom att skapa engagemang och ett välkänt varumärke.

Ett starkt varumärke minskar också risken för “fake news” under 2018 vill Google komma till rätta med detta ännu mer och premiera seriösa webbplatser med stor trovärdighet. Hur gammal är domänen. Hur är ryktet runt varumärket. Vilka andra länkar till dig och hur är deras auktoritet och rykte?

 

Backlinks fortfarande viktiga 2018 men inte som förr
“Linkless link-building” det är här man borde prata mycket mer adaptiv SEO. Man bygger inte auktoritet för sin webbsida bara genom länkbygge. Ju mindre företaget är, dessto viktigare blir det med bra länkstrategi. Men detta behöver vara i kombination med ytterligare strategi där man också stärker varumärket lokalt. Med bra PR kommer man väldigt långt.

Det är inte lika enkelt att som det var för något år sedan att bara länka in en massa backlinks och se en snabb effekt. Penguin m.m och ytterligare den stora “FRED-updateringen” våren 2017 fokuserar bland annat på lågkvalitativa länkar. Det gör att man måste se till att ha en länkstrategi som skapar en variation av länkarnas typ på ett långsiktigt och hållbart vis.

Sökmotorer har blivit sofistikerade när det gäller att koppla “mentions” runt ditt varumärke. Hur engagemanget ser ut runt ditt varumärke skickar signaler till Google om hur populär man är och hur relevant det är att man får en bra position. Detta skapar lika mycket auktoritet som backlinks gjorde ensamt förr.

Skaffa ett bra verktyg som kan spåra hur folk pratar runt ditt område. Utifrån det kan du skapa bra innehåll som Google fångar upp och din webbplats blir mer relevant.

 

“So is it a surprise that sites with high ranking positions also have high numbers of social signals? It shouldn’t. It makes sense, but that doesn’t mean it is a direct ranking factor.”
Ron Dod, CEO at Visiture

 

Sammanfattning:

 1. Tänk helhet. Tekniskt, onpage och offpage
 2. Ha koll på hur dina webbsidor renderas.
 3. Se över dina bilder och anpassa för bildsök.
 4. Se över textinnehåll och UX. Identifiera din målgrupps beteende.
 5. Skapa samtidigt textinnehåll anpassat för röstsök
 6. Mikroblogga
 7. Anpassa för mobil indexering och rendering
 8. Speed blir ännu viktigare, AMP sidor är inte likställt med mobilanpassade sidor.
 9. Bygg på ditt varumärke. Skapa en relation och engagemang “mentions”. Bara bygga länkar räcker inte längre.