Hur fungerar Googles sökmotoroptimering?

Det finns 3 viktiga signaler som Google tittar på idag.

  1. Bra content/textinnehåll onpage
  2. Bra tekniskt sammansatt webbplats med genomtänkt url-struktur
  3. Bra länkstruktur både onpage och offpage

Google tänker om detta är bra så ökar trafiken till din sida och engagemang. Det gör att du bir uppflyttad och få bra förtroende att du har en relevant webbsida med information som människor vill ha inom ditt område.

Över 200 olika parametrar söker Google igenom. Ju fler av dessa som optimeras dessto bättre synlighet får du. Ju större konkurrensen är dessto mer av dessa 200 måste optimeras. Därför, om du för 6 månader sedan gjorde en SEO optimering så kanske den behöver byggas på idag. Om du inom ditt område sökmotoroptimerar lokalt och sedan slappnar av, kan det hända att 3 – 6 månader efter så har konkurrenter gått förbi dig i position.

De kanske lyckas pricka in de 15 viktigaste punkterna av de 200 parametrar Google vill ha optimerade, men du ligger kvar på 10 punkter som fungerade då. Nu måste du plötsligt springa om konkurrenter igen och optimera så du täcker 20 av de 200 parametrarna och bättre på de tidigare 10 punkterna. När konkurrensen är som hårdast kan de små detaljerna göra stor skillnad. Ett ytterligare ord i titeln. Eller den där extra kvalitativa länken. Eller att man la den extra tiden på att optimera webbplatsens tid på sidladdningar. Därför är SEO hela tiden ett löpande arbete inom de flesta branscher som aldrig tar slut.

I början på 2015 introducerade Google Rankbrain. En AL dator som lär sig sökbeteenden och analyserar alla algoritmer och optimerar dessa ständigt mot hur folk söker och hur intresse ser ut.

Rankbrain bevakar Hummingbird. I Hummingird behandlas Pandan, Penguin, Payday, Pigeon, Pirate, PageRank.

  • Pandan hanterar webbplatsers innehåll. Att den är relevant och bra innehållsmässigt. Att webblatsen inte har en massa dubbelt innehåll på sidorna. Eller att innehållet är tunnt.
  • Penguin graderar och går igenom webbplatsens länkstruktur. Hur ser ankartexter ut? Hur ser webbplatserna ut som länkarna kommer ifrån. Kvalité och relevans.
  • Payday graderar hur spammiga webbsidor är.
  • Pigeon graderar det lokala söket på webbsidor. Hur dominant är din webbplats gentemot andra inom ditt område lokalt.
  • Pirate kollar igenom och graderar content/text. Copyrightslagar att det som används i content/text inte är kopierat från andra.
  • PageRank tittar över hur kvalitèten på länkar runt din din webbplats ser ut.
  • Top Heavy degraderar sidor med för mkt reklam och popups.

 

Till detta kommer att Google premierar webbsidor som är mobilanpassade och fungerar i deras ”Mobile Friendly” index, sidor med https och amp-sidor samt UX vänliga.

Deras tanke är att om en sida är bra så stannar besökare längre. Andra länkar till din webbplats. Det är lätt att navigera och hitta och trafiken ökar. Om du har position 8 och besökare börjar välja dig före de som har position 1 eller 4 så flyttar Google upp dig i position då Goolge tänker att din sida har mer trafik med mer relevant info och besökare stannar längre. Plötsligt så har du position 3 istället för 8.

På detta viset blir det mer och mer grundläggande saker på din webbplats som måste fungera optimalt för att kunna finnas med på första sidan i sökresultatet på Google. Det finns ingen genväg. Du måste se till webbplatsens helhet.