Betald trafik – SEM & SEA

SEM = Sökmotormarknadsföring – Handlar om all marknadsföring via sökmotorer. Här ingår både SEA och SEO. Alltså både betald och inte betald trafik.

SEA= Sökmotorannonsering – Handlar om den synlighet som är betald. 

Inom SEA brukar man främst prata om Google Ads. Men här finns flera sökmotorer att jobba genom som till exempel Youtube och Bing. Men även andra plattformar kan man hantera liknande sökmotorer som Amazon och olika sociala plattformar.

I Google Ads kan man jobba med olika typ av annonsering, dynamisk betald sök, displaynätverk (GDN), Google Shopping, Responsiva sökannonser, Expanded text ads (ETA), Gmail Ads.

För att annonsering ska fungera på bästa sätt är det avgörande hur du använder orden i dina kampanjer i relation till landningssidan. Därför är det viktigt att skapa en bra sökordsanalys både för annonsering och sökordsoptimering till ditt innehåll på webbplatsen.